Konstarterna & medier

Mellan förnyelse och värnande av det bestående

Slå rot i förvandlingen – Gunnel Vallquists liv och livshållning
Alva Dahl

ellerströms
389 sidor
ISBN 9789172476127

| Respons 5/2021 | Låst recension | 7 min läsning

Gunnel Vallquist (1918–2016) är mest känd som översättare av Marcel Proust. Alva Dahl visar att Vallquist ofta såg förändringar av språket som förflackning och att denna hållning hängde samman med hennes religiösa engagemang, i vilket traditionen också var av betydelse. Dahls biografi är ett viktigt bidrag till forskningen om vilken roll religiösa idéer har spelat i det svenska samhället.

Bilden av det moderna Sverige som ett utpräglat sekulariserat samhälle ifrågasätts allt oftare. Samtidigt finns relativt litet forskning om den roll som religiösa idéer faktiskt har spelat i det svenska samhället under det senaste seklet. Ett viktigt bidrag till en sådan historieskrivning ges dock i en ny biografi av Alva Dahl om den katolska författaren och översättaren Gunnel Vallquist, Slå rot i förvandlingen – Gunnel Vallquists liv och livshållning. Vallquists livsgärning är en alldeles utmärkt ingång till en mer övergripande berättelse om religiöst tänkande och aktiviteter i modern svensk historia. Hon är tacksam som utgångspunkt, eftersom hon var verksam under en så lång period – född 1918 och död 2016 – och med tanke på att hon var aktiv inom så många olika sammanhang. 

Publ. i Respons 5/2021
I FOKUS | Demokratins kris
Relaterat
Essä

Humanioras roll i 60-talets livaktiga kristna offentlighet

Kristendomen är ofta förbisedd i den allmänna historieskrivningen om det moderna Sverige, och den roll kristna kunskapsarenor spelade under efterkrigstiden glöms ofta bort. Det 60-tal som vi i dag mest...


Inga Sanner

Inga Sanner är professor emerita i idéhistoria vid Stockholms universitet. Sanner har i sin forskning behandlat frågor rörande sekularisering i Sverige under de senaste århundradena och framväxten av en så kallad profan religiositet. Hon skriver om idéhistoriska ämnen ur ett brett perspektiv med särskild inriktning på människosyn. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark