Filosofi & psykologi

Mer pratglad middagsgäst än renässansmänniska

Evolutionen och jag
Johan Frostegård

Volante
398 sidor
ISBN 9789188123824

| Respons 1/2018 | Låst recension | 10 min läsning

Johan Frostegård reser en viktig fråga men avhandlar den inte systematiskt. Han vill utreda i vilken utsträckning våra jag är determinerade. Och det tycker han ofta, men långt ifrån alltid. Resonemangen är osammanhängande och vinglar hit och dit. I en bok full av obestridliga sanningsanspråk kan Frostegård plötsligt inta en relativistisk ståndpunkt. Det förblir oklart vilket hans egentliga ärende är med boken.

Johan Frostegård är en internmedicinsk forskare som vet mycket om mycket. Det gör han heller ingen hemlighet av. Tvärtom. I sin nya bok Evolutionen och jag öser han villigt ur sitt ymnighetshorn av lärdom. Här flödar det av kunskap om allt från Bob Dylan till de allvarligt patogena följderna av långvarigt inflammatoriska tillstånd – och mycket däremellan. Inte att undra på att han på bakfliken till boken beskrivs som en renässansmänniska.

Relaterat
Debatt

Johan Frostegård replikerar på Arne Jarricks recension av Evolutionen och jag

En fantastisk utveckling pågår inom evolutionsforskning och genetik. Gamla trätoämnen har kunnat läggas åt sidan, ett exempel är frågan om hur jordbruket introducerades i nuvarande Sverige. Forskningen har kastat ljus över...


Arne Jarrick

Arne Jarricks forskning kretsade tidigare kring de kollektiva attitydernas (eller mentaliteternas) historia, såsom religiösa väckelser, sexualitet, självmord etc. Sedan många år har han intresserat sig för det mänskliga samhällets unika dynamik, det vill säga för kulturell evolution, och inom ramen för det ägnat sig åt världshistorisk forskning, senast en komparativ studie av lagarnas utveckling i världen (under utgivning, medförfattad av Maria Wallenberg Bondesson). Jarrick har nyligen tillsammans med andra forskare påbörjat ett projekt om viktiga makrohistoriska processer kring våld, jämlikhet och växande globala nätverk under de senaste 1000 åren. Parallellt med detta har han ett livslångt teoretiskt intresse för kunskapens villkor och har lika långvarigt försvarat dess möjligheter, senast manifesterat med boken Det finns inga häxor – en bok om kunskap. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark