Filosofi & psykologi

Modernitet och sekularisering hänger inte ihop

Tro som alternativ
Hans Joas

Daidalos
199 sidor
ISBN 9789171734587

| Respons 1/2016 | Låst recension | 7 min läsning

Religionssociologen Hans Joas ifrågasätter att modernisering leder till att religion förlorar i betydelse. Däremot medför den ökad individualisering i hur vi förhåller oss till trosfrågor. Men Joas blundar för att många i det moderna samhället inte har möjlighet att välja sina liv.

När den tyska religionssociologen Hans Joas tar sig an frågor om religion och sekularisering gör han det utifrån en intellektuell tradition där de stora frågorna och det långa historiska perspektivet står i fokus. Joas har vid det här laget en omfattande produktion och nu finns även en av hans böcker på svenska, Tro som alternativ – Kristendomens framtidsutsikter. Med stor lärdom förs här resonemang om det religiösa läget i västerländska samhällen. Självklara utgångspunkter är tänkare som Max Weber och Ernst Troeltsch, båda verksamma vid det förra sekelskiftet; särskilt den senare fungerar som en aktiv samtalspartner för Joas. Det är en rik och komprimerad framställning som rymmer en rad intressanta aspekter av ämnet.


Inga Sanner

Inga Sanner, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet. Sanner har i sin forskning behandlat frågor rörande sekularisering i Sverige under de senaste århundradena och framväxten av en så kallad profan religiositet. Hon skriver om idéhistoriska ämnen ur ett brett perspektiv med särskild inriktning på människosyn. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist