Filosofi & psykologi

Monster lär oss samhällets regler

Monstret i mig
Johan Tralau

Atlantis
207 sidor
ISBN 9789173537605

| Respons 3/2015 | Låst recension | 4 min läsning

Vad är ett monster? Det kan vara något oerhört stort, något formlöst, något ont, något fasaväckande eller bara avvikande. Det är härlett ur två olika latinska verb som betyder visa och varna, det är ett tecken. Själv har jag i en bok om Mary Shelley och hennes Frankenstein föreslagit att monster är redskap för förhandlingar kring mänskligt och icke-mänskligt och i sin nya bok är Uppsalastatsvetaren Johan Tralau inne på ett besläktat spår: med material hämtat från antikens Grekland tolkar han monster som gränsbevakare, med uppgiften att lära oss att leva med och kontrollera våra mest grundläggande drifter och öva in oss i samhällets mest grundläggande spelregler.

Först kommer Herakles, hjälten i lejonhud, vars myt i första hand har ansetts handla om civilisatoriska framsteg; han besegrar nämligen vidunder efter vidunder, inte minst kentaurerna, varelser som är hälften människa och hälften häst och har setts som den otyglade djuriskhetens symbol. Med stöd i Sofokles mörka drama om Herakles död, Kvinnorna i Trachis, och genom att fixera kentauren kan emellertid Tralau steg för steg berätta en långt mörkare och samtidigt klart intressantare historia om hur den som bekämpar vilddjur riskerar att själv förvandlas till vilddjur och hur kentauren kan segra.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 4. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist