Historia

Nakna spår av liv som aldrig bett om att bli skildrade

Smaken av arkivet
Arlette Farge (övers. Tommy Andersson)

Glänta
110 sidor
ISBN 9789198484953

| Respons 1/2020 | Låst recension | 8 min läsning

Arlette Farges bok handlar om historikers arbete i arkivet och hur historia skapas utifrån spår och fragment. Boken kretsar kring vardagen, både forskarens och de historiska subjektens. Farges initierade och nyansrika beskrivningar av det faktiska arkivarbetet, som aktiverar alla sinnen, framstår som bokens kärna och hon lyckas förmedla en yrkesutövares kärlek till ett hantverk.

Relaterat

Ett pappersformat som lade grunden för kontorets rationalisering

Charlie Järpvalls avhandling behandlar uppkomsten och följderna av det standardiserade A4–formatet, som kan skalas upp och ner i eleganta serier och som låg till grund för det moderna kontorets rationalisering....


Charlie Järpvall

Charlie Järpvall är fil. dr i mediehistoria och lektor biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet. Hans avhandling Pappersarbete – Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium recenserades i Respons 7/2017. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark