Historia

När polska katoliker mördade judiska grannar

Vi från Jedwabne
Anna Bikont|övers. Irena Grönberg

Atlas
478 sidor
ISBN 9789173894692

| Respons 3/2015 | Låst recension | 10 min läsning

Under den tyska ockupationen mördades i juli 1941 flera hundra judar i den polska staden Jedwabne av ortsbefolkningen. Anna Bikont skildrar denna länge bortglömda pogrom men boken är också en berättelse om hur svårt det kunde vara att öppet framträda som judinna i efterkrigstidens Polen.

Jedwabne är en liten stad i nordöstra Polen. Namnet är belagt redan på 1400-talet, men orten fick stadsrättigheter först 1927. År 2000 blev den obetydliga småstaden i ett avlägset hörn av Polen plötsligt världsberömd, eller rättare sagt beryktad. Skälet var en händelse som hade inträffat den 10 juli 1941. Den har gått till historien som massakern eller pogromen i Jedwabne.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg