Historia

När Saar röstade för att inlemmas i Tredje riket

Saarbataljonen – Svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934–35
Lars Ericson Wolke

Historiska media
287 sidor
ISBN 9789175453309

| Respons 2/2018 | Låst recension | 10 min läsning

Lars Ericson Wolke har utifrån en gedigen forskningsinsats skildrat den svenska insatsen under folkomröstningen i Saar 1934–35. Bataljonen skulle se till att allt gick ordnat till när tyskarna i Saar röstade om sin framtid och den etablerade ett gott förhållande till civilbefolkningen. För Hitler var segern i denna omröstning starten för nya krav på att tyska folkgrupper skulle återförenas med riket.

Lars Ericson Wolkes historiska kunnande och produktivitet är imponerande, särskilt inom det militärhistoriska området. Hans opuslista på Libris är en av de största inom fältet militärhistoria, där särskilt den svenska delen dominerar. I sin nya bok, Saarbataljonen – Svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934–35, tar Lars Ericson Wolke upp ett föga beaktat ämne. Det gäller en folkomröstning i regi av Nationernas Förbund (NF), där militära förband från Storbritannien, Nederländerna, Sverige och Italien övervakade hela förloppet. Allt gick ordnat till och till det bidrog inte minst den välorganiserade NF-insatsen. Majoriteten av de röstande var för en återgång till Tyskland under dess nya nazistiska styre. Alternativen var en övergång till Frankrike eller ett fortsatt NF-mandat, vilket hade gällt sedan Versaillesfreden efter det första världskrigets slut. Resultatet förvånande samtiden föga, även om man med facit i hand kan undra en del över befolkningens inställning till den nazistiska diktaturen. Här blandades 1934–35 tyska sårade nationella känslor och kritiken av Versaillesfreden 1919 (Ruhrockupationen 1923, krigsskadeståndet, Rhenlandet med mera) och synen på den tyska nyordningen och den nya nazistiska diktaturen. Uppenbart vägde budskapen om Anschluss och Heim ins Reich tyngre än de mer kritiska känslorna mot naziregimen hos den röstande befolkningen.

Publ. i Respons 2/2018
I FOKUS | Att tala med förhistorien

Kent Zetterberg

Kent Zetterberg är historiker, professor emeritus vid Försvarshögskolan och leder forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark