Konstarterna & medier

Naturen som lag och evangelium

Mellan prärien och evigheten
Per Helge

Carlsson
189 sidor
ISBN 9789173316194

| Respons 5/2014 | Låst recension | 8 min läsning

Ramverket i Per Helges bok är en resa som han gjort i USA under vilken han besökt platser som varit viktiga för författare han läst. För honom tycks en sund livshållning självklart skapa god litteratur, men utan tvekan presenteras här annorlunda livsval där övertygelse genomsyrar vardagen. Fast respekten för naturen är ibland förenad med konservatism.

Vem befinner sig mellan prärien och evigheten? Är det dikten, berättelsen som nedtecknas av författaren som har det nordamerikanska prärielandskapet som livsrum, eller är det Per Helge själv, i bilen, på vägarna över det vidsträckta landskapet? Det finns flera trådar och avsikter i den till omfånget anspråkslösa boken Mellan prärien och evigheten – I spåren av Thoreau och Nature Writing och alla är mer eller mindre personliga.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck