Konstarterna & medier

Nonsensdikt har haft svårt att få fotfäste i Sverige

En man med två huvuden
Carlhåkan Larsén

Historiska media
205 sidor
ISBN 9789175453217

| Respons 4/2016 | Låst recension | 12 min läsning

En av de få representanterna för nonsensdiktningen i svensk litteratur är Axel Wallengren, som skrev under pseudonymen Falstaff, fakir. Först nu föreligger en biografi över honom av Carlhåkan Larsén. Det är en ojämn bok men den är hela tiden underhållande och högst välkommen i det gravallvarliga svenska kulturklimatet.


Peter K. Andersson

Peter K. Andersson är forskare i historia vid Lunds universitet. Hans forskning kretsar kring 1800-talets stadsliv och vardagsliv och han är bland annat författare till böckerna Kafémänniskan (2014) och På stadens skuggsida – Människor och brott i Jack The Rippers London (2017). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg