Historia

Normbrytande könsidentiteter under medeltiden

Medeltidens genus
Lars Hermanson & Auður Magnúsdóttir (red.)

Acta Universitatis Gothoburgensis
269 sidor
ISBN 9789173468619

| Respons 6/2016 | Låst recension | 10 min läsning

Även kvinnor spelade en central roll i det medeltida samhällets maktutövning. En tvärvetenskaplig antologi problematiserar könsroller i det medeltida Norden och Europa. Boken tillför ny empirisk kunskap men sammanhållande teoretiska perspektiv är frånvarande i de flesta av bidragen.

Forskning om medeltidens genus kan inte längre motiveras med hänvisning till nyhetens behag. Det går inte att hävda att medeltidens samhälle, dess sociala strukturer, kulturella och litterära uttryck, inte tidigare studerats ur ett genusperspektiv med tanke på den omfattande forskningen på detta område sedan 1970-talet. Vad menar då redaktörerna till denna antologi att de bidrar med för nytt till fältet? De har velat omfatta genus som ett ”totalt socialt fenomen”, det vill säga som ett fenomen som får återverkningar inom samhällets samtliga sfärer: politiska, juridiska, sociala, ekonomiska, kulturella och religiösa, som alla är ömsesidigt beroende av varandra. Genom att inte betrakta makt som knuten till politik och institutioner utan som kommunikation, avhängigt av föränderliga sociala relationer, kan man komma ifrån perspektiv som privilegierar mäns roller i samhället, förklarar redaktörerna Hermanson och Magnúsdóttir i sin insiktsfulla inledning. Därmed kan man lyfta fram kvinnor som kulturbärare, rättssubjekt och sociala aktörer. Det är en lovvärd ambition som inte förverkligas fullt ut.


Kim Bergqvist

Kim Bergqvist är doktorand i historia vid Stockholms universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson