Politik & samhälle

Obarmhärtig vidräkning med avreglering och nyliberalism

Condorcets misstag – Hoten mot staten och demokratin
Per Molander

Weyler
379 sidor
ISBN 9789176810743

| Respons 2/2018 | Låst recension | 9 min läsning

Per Molander fullföljer här sin tidigare kritik av styrningen i New Public Management genom ett idéhistoriskt arbete om den franske upplysningsfilosofen Nicolas de Condorcet. Dennes misstag sägs ha bestått i det optimistiska antagandet att det goda samhället skulle komma av sig självt om man undanröjde all vidskepelse. Denna kritik är dock inte helt rättvis.

För ungefär ett år sedan, närmare bestämt den 24 mars 2017, höll Finansdepartementets Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (ESO) presskonferens. Det var inte något ovanligt; ESO-rapporterna blir regelmässigt föremål för seminarier och massmedial uppmärksamhet. Men den här gången var det något speciellt. Det var nämligen själva den styrningsmodell, som väglett statsmakterna under senare årtionden och där inte minst just ESO varit pådrivande, som ifrågasattes i rapporten. Den talade klarspråk redan i titeln, Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet (ESO 2017:1) och konstaterade i sina slutsatser att de löften, som ställts ut av den nya styrningsfilosofin New Public Management (NPM), ”generellt inte har infriats”. 

Publ. i Respons 2/2018
I FOKUS | Att tala med förhistorien

Leif Lewin

Leif Lewin är Skytteansk professor emeritus i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark