Utbildning

Ökad frihet från staten har lett till starkare styrning

Det ostyrda universitetet? – Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten
Linda Wedlin & Josef Pallas (red.)

Makadam
327 sidor

| Respons 6/2017 | Låst recension | 10 min läsning

 

Avgörande för diskussionen om universitetet är att få utomstående intressenter att förstå varför akademisk verksamhet behöver styrformer som skiljer sig från annan offentlig och privat verksamhet. Denna antologi ger en stabil grund för en sådan strävan. Den tecknar en god och balanserad bild av hur svenska lärosäten styrs.


Björn Hammarfelt

Björn Hammarfelt är lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
 5. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)