Utbildning

Ökad frihet från staten har lett till starkare styrning

Det ostyrda universitetet? – Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten
Linda Wedlin & Josef Pallas (red.)

Makadam
327 sidor

| Respons 6/2017 | Låst recension | 10 min läsning

 

Avgörande för diskussionen om universitetet är att få utomstående intressenter att förstå varför akademisk verksamhet behöver styrformer som skiljer sig från annan offentlig och privat verksamhet. Denna antologi ger en stabil grund för en sådan strävan. Den tecknar en god och balanserad bild av hur svenska lärosäten styrs.


Björn Hammarfelt

Björn Hammarfelt är lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)