Historia

Om anfallet från Sovjet hade kommit

Den hemliga svenska krigsplanen
Bengt Wallerfelt

Medströms
312 sidor
ISBN 9789173291248

| Låst recension | 5 min läsning

Bengt Wallerfelt ville besvara frågan hur regering och försvarsledning under åren 1958–1980 planerade att möta ett sovjetiskt anfall. Hans slutsats är att beslutsprocesserna led av systemfel och att det är troligt att planeringen inte hade kunnat genomföras i praktiken.

Numera råder uppenbar enighet om det olyckliga i att dra ner försvarsanslagen såsom skett de senaste tjugofem åren. Under stora delar av kalla kriget upprätthölls vad som med en eufemism kallades ett ”efter våra förhållanden” starkt försvar. Jämförelsen borde snarare ha avsett hur starkt det upplevda hotet var. Även om kvaliteten efterhand urholkades genom inställda repmånader och andra snabba sparåtgärder planerade Sverige att vid en mobilisering ställa upp en armé på tre kvarts miljon män. Samtidigt tillfördes flygvapnet hela tiden plan av modernaste snitt – om än till minskat antal. Fastän flottan ofta fick stå tillbaka för de andra vapenslagen behöll den fortfarande hög teknisk nivå – ubåtsjakten undantagen.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg