Historia

Om anfallet från Sovjet hade kommit

Den hemliga svenska krigsplanen
Bengt Wallerfelt

Medströms
312 sidor
ISBN 9789173291248

| Låst recension | 5 min läsning

Bengt Wallerfelt ville besvara frågan hur regering och försvarsledning under åren 1958–1980 planerade att möta ett sovjetiskt anfall. Hans slutsats är att beslutsprocesserna led av systemfel och att det är troligt att planeringen inte hade kunnat genomföras i praktiken.

Numera råder uppenbar enighet om det olyckliga i att dra ner försvarsanslagen såsom skett de senaste tjugofem åren. Under stora delar av kalla kriget upprätthölls vad som med en eufemism kallades ett ”efter våra förhållanden” starkt försvar. Jämförelsen borde snarare ha avsett hur starkt det upplevda hotet var. Även om kvaliteten efterhand urholkades genom inställda repmånader och andra snabba sparåtgärder planerade Sverige att vid en mobilisering ställa upp en armé på tre kvarts miljon män. Samtidigt tillfördes flygvapnet hela tiden plan av modernaste snitt – om än till minskat antal. Fastän flottan ofta fick stå tillbaka för de andra vapenslagen behöll den fortfarande hög teknisk nivå – ubåtsjakten undantagen.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist