Filosofi & psykologi

Öppnar för en sekulär andlighet

Being with the Dead – Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness
Hans Ruin

Stanford University Press
272 sidor
ISBN 9781503607750

| Respons 4/2019 | Låst recension | 8 min läsning

Hans Ruin argumenterar för att institutionaliserade humanvetenskaper är en plats där levande umgås med döda ättlingar och föregångare. Genom utmanande teser går Ruin i kritisk dialog med discipliner som antropologi, sociologi, arkeologi och historia. Det är stringent, ofta provocerande och alltid tankeväckande. Boken är ett exempel på hur spännande historiefilosofi numera är.

I Martin Heideggers Vara och tid finns ett avsnitt om relationen till andra människors död. Den som rycks bort från livet tas om hand genom ”sorgehögtid, begravning, gravkult”. Den bortgångne är därför aldrig riktigt borta, utan de efterlevande har en ”medvaro med den döde”. ”Medvaro innebär emellertid alltid medvarandravaro i samma värld. Den bortgångne har lämnat och efterlämnat vår ’värld’. Utifrån denkan de kvarblivande fortfarande vara med honom.”

Publ. i Respons 4/2019
I FOKUS | Love Me Tinder

Torbjörn Gustafsson Chorell

Torbjörn Gustafsson Chorell är universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark