Politik & samhälle

Plädering för rätten att bestämma över sin egen död

Den sista friheten – Om rätten till vår död
Inga-Lisa Sangregorio

Fri tanke
214 sidor
ISBN 9789187935329

| Respons 2/2016 | Låst recension | 9 min läsning

Inga-Lisa Sangregorios bok är en välskriven uppgörelse med motståndarna till självvald dödshjälp. Det går att stifta en lag som ger människor denna möjlighet och ändå sätta mycket tydliga gränser.

Frågan om en dödssjuk människa ska tillåtas att själv avgöra när hon vill avsluta sitt lidande och få medicinsk hjälp att genomföra sitt beslut ställs ibland. Utlöser det en offentlig debatt blir den ofta kort och resultatlös mellan förespråkarna av självvald dödshjälp och dess motståndare. De som helt avvisar tanken anför både moraliska och sociala skäl. De moraliska är inte bara av religiös natur, det vill säga att döden liksom livet ligger i Guds hand. Man målar också upp bilden av orkeslösa åldringar som övertalas att vilja dö av antingen giriga arvingar eller sjukhus som vill slippa kostnaderna för deras vård. De sociala skälen brukar handla om att det bara blir de allra svagaste i vårt samhälle som drivs till att ta detta desperata steg. Det varnas även för att lagfäst dödshjälp kan utnyttjas i allt fler fall – en slipprig väg utför.

Relaterat

Den ställföreträdande döden i medierna

Samtidigt som den verkliga döden blir alltmer avlägsen i våra liv blir den alltmer närvarande i medierna. Denna utveckling granskas i en ny forskarantologi. Den massmedialiserade döden gör döden mindre...


Kjell-Olof Feldt

Kjell-Olof Feldt är fil. lic. och före detta finansminister. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 4. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist