Historia

Populärpressen formade bilden av Stockholms stadsliv

I väntan på hufvudpersonen
Elisa Rossholm

Makadam
249 sidor
ISBN 9789170612091

| Respons 1/2017 | Låst recension | 11 min läsning

Denna recension OMFATTAR FLERA titlar

 

I två nyutkomna doktorsavhandlingar belyses hur det sena 1800-talets Stockholm skildrades i skämt- och boulevardpressen. Båda bygger på noggranna och intressanta granskningar av material som är bristfälligt utforskat i den svenska kontexten. Den bild som båda tecknar skiljer sig från den gängse uppfattningen av denna tid som återhållsam och disciplinerad.

Publ. i Respons 1/2017
TEMA | Management & mindfulness

Peter K. Andersson

Peter K. Andersson är forskare i historia vid Lunds universitet. Hans forskning kretsar kring 1800-talets stadsliv och vardagsliv och han är bland annat författare till böckerna Kafémänniskan (2014) och På stadens skuggsida – Människor och brott i Jack The Rippers London (2017). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 4. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist