Konstarterna & medier

Populärpressen formade bilden av Stockholms stadsliv

Storstadens dagbok
Erik Edoff

Mediehistoriskt arkiv
288 sidor
ISBN 9789198196184

| Respons 1/2017 | Låst recension | 11 min läsning

Denna recension OMFATTAR FLERA titlar

 

I två nyutkomna doktorsavhandlingar belyses hur det sena 1800-talets Stockholm skildrades i skämt- och boulevardpressen. Båda bygger på noggranna och intressanta granskningar av material som är bristfälligt utforskat i den svenska kontexten. Den bild som båda tecknar skiljer sig från den gängse uppfattningen av denna tid som återhållsam och disciplinerad.

Publ. i Respons 1/2017
TEMA | Management & mindfulness

Peter K. Andersson

Peter K. Andersson är forskare i historia vid Lunds universitet. Hans forskning kretsar kring 1800-talets stadsliv och vardagsliv och han är bland annat författare till böckerna Kafémänniskan (2014) och På stadens skuggsida – Människor och brott i Jack The Rippers London (2017). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark