Ekonomi

Privata aktörer lurar skjortan av politiker

Sjukt hus:
Henrik Ennart & Fredrik Mellgren

Ordfront
375 sidor
ISBN 9789170379222

| Respons 3/2017 | Låst recension | 6 min läsning

Samverkan mellan det offentliga och privata aktörer i infrastruktursatsningar har blivit en dålig affär för skattebetalarna. Henrik Ennarts och Fredrik Mellgrens idoga grävande går särskilt hårt åt Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm och den politiska processen bakom.

Minns ni New Labour i Storbritannien i slutet av 1990-talet? Under ledning av Tony Blair ville partiet förnya en socialdemokrati som man ansåg hade fastnat i gamla dogmer. Eftersom en gammal skattefinansierad modell hindrat utvecklingen av nya och viktiga offentliga infrastrukturprojekt, etablerades nu OPS, Offentlig-privat samverkan (Public Private Partnership, PPP på engelska). I Storbritannien kom OPS från och med millennieskiftet att främst förknippas med stora sjukhusprojekt. Nedgångna gamla sjukhus skulle stängas och ersättas av nya av yppersta kvalitet med inslag av spetsforskning och nöjda patienter. Poängen med OPS, som också spridit sig till många länder, var att stora infrastrukturprojekt med investeringar i miljardklassen inte skulle belasta den offentliga sektorns balansräkningar och leda till budgetunderskott. I stället skulle privata företag både låna upp nödvändigt kapital, låta bygga och i många fall även driva sjukhusen. Det offentliga skulle betala en årlig avgift under en längre tid framåt, kanske 30 eller 40 år. Båda parter skulle tjäna på affären. Tidsandan utsade tydligt att privata aktörer var långt mer effektiva än offentliga.


Lars Magnusson

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och medlem i Kungl. Vetenskapsakademien. Han är mest känd för sin Sveriges ekonomiska historia (1996, senaste upplaga 2016) samt internationellt för sina verk om merkantilismens teori och praktik, senast The Political Economy of Mercantilism (2015). Han har även skrivit böcker och artiklar brett om svensk och internationell ekonomisk historia. En skildring av de senaste årens ekonomiska doktriner och ekonomisk publik finns också i A Brief History of Political Economy – Tales of Marx, Keynes and Hayek (2016). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark