Politik & samhälle

Problem eller befrielse om tekniken tar över alltmer arbete?

Stabilitetsillusionen
Ryan Avent (övers. Pär Svensson)

Volante
400 sidor
ISBN 9789188123817

| Respons 5/2017 | Låst recension | 14 min läsning

Denna recension omfattar flera titlar

Ekonomijournalisten Ryan Avents bok fungerar utmärkt som introduktion till diskussionen om vilka effekter den digitala revolutionen får för ekonomin och tillgången på jobb. Han lutar åt att efterfrågan på arbetskraft kommer att minska. Sociologen Roland Paulsen är däremot tvärsäker på att det förhåller sig så, utan att föra fram några belägg för det, och han ser detta som en möjlighet att göra upp med ”arbetssamhället”. När det gäller hur ett arbetsbefriat samhälle ska organiseras leder Paulsen läsaren ut i utopins luftiga landskap.

Vi lever mitt i en omvandling som ofta benämns den tredje industriella revolutionen, efter den första under 1800-talet och den andra efter sekelskiftet 1900. Dess drivande kraft är främst teknisk, men även en snabbt ökad ekonomisk globalisering är en viktig pådrivare. Den teknik som åsyftas är den digitala, eller som den ibland kallas, Informations- och kommunikationsteknologin (IKT). Genombrottet kan spåras redan under 1980-talet men det är först under de senaste decennierna som den inneburit en kraftigt omdanande faktor inom ekonomi och samhälle.


Lars Magnusson

Lars Magnusson är professor i Ekonomisk historia vid Uppsala universitet och medlem i Kungliga Vetenskapsakademien. Han är mest känd för sin Sveriges ekonomiska historia (1996, senaste upplaga 2016) samt internationellt för sina verk om merkantilismens teori och praktik, senast The Political Economy of Mercantilism (2015). Han har även skrivit böcker och artiklar brett om svensk och internationell ekonomisk historia. En skildring av de senaste årens ekonomiska doktriner och ekonomisk publik finns också i A Brief History of Political Economy – Tales of Marx, Keynes and Hayek (2016). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 2. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck
 3. Politik & samhälle
  Föga nytt om hedersfrågor
  Heder och hedersvåld – Berättelser, fakta, fördomar Jamila Hussein