Filosofi & psykologi

Psykoanalysen – en naturalistisk teori om psyket eller en filosofi?

Psykoanalysens filosofi – En essä om psyke, vetenskap & klinisk praktik
Johan Eriksson

Tankekraft förlag
ISBN 9789188203557

| Respons 6/2021 | Låst recension | 11 min läsning

Sigmund Freud framhävde själv sin status som medicinare och ville anknyta sitt teoribygge till naturvetenskaperna. Många har velat se detta som en felaktig scientistisk självförståelse hos Freud men frågan är hur vi då ska förstå psykoanalysen. Psykoanalytikern och filosofen Johan Eriksson hävdar i Psykoanalysens filosofi att psykoanalysen inte kan inlemmas i modern vetenskapskultur med mindre än att dess särart förvanskas. Han menar att psykoanalysen bör förstås som en utvidgning av vardagspsykologin, som handlar om människokännedom snarare än empirisk kunskap. Frågan är dock om Eriksson inte i denna strävan riskerar att beröva psykoanalysen dess säregna blandning av mening och materialitet.

Publ. i Respons 6/2021
I FOKUS | Akademiska prestationister
Relaterat

Fascinerande brottning med Freuds svårtolkade dödsdrift

I Bortom lustprincipen lanserade Sigmund Freud sitt kontroversiella begrepp dödsdriften, en strävan efter att återställa ett tidigare tillstånd. Att begreppet fortsätter att engagera framgår av den nyutkomna antologin Freud och...


Carl-Filip Brück

Carl-Filip Brück är doktorand i filosofi och psykologkandidat. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark