Politik & samhälle

Putin återskapar den ärftliga aristokratin

Russia’s Crony Capitalism – The Path from Market Economy to Kleptocracy
Anders Åslund

Yale University Press
320 sidor
ISBN 9780300243093

| Respons 5/2019 | Låst recension | 10 min läsning

Anders Åslund är sannolikt den störste Putinkännaren utanför Ryssland, men hans nya bok är ingen psykologisk studie utan en beskrivning av den institutionella och ekonomiska utvecklingen under Putin. Den inhemska utvecklingen liknar en tsaristisk restauration. Att Stalin återupprättas beror på hans roll i världspolitiken. För sin legitimitet behöver Putin återupprätta Rysslands internationella status.

Publ. i Respons 5/2019
TEMA | Det ojämlika Sverige

Olof Ehrenkrona

Olof Ehrenkrona är författare och egen företagare, f.d. diplomat och 1991–1994 planeringschef i statsrådsberedningen. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
 5. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)