Konstarterna & medier

Rättshistoria utifrån medieteknikernas utveckling

Lagen och arkivet – Akternas mediehistoria
Cornelia Vismann

Glänta (översättning Tommy Andersson)
408 sidor
ISBN 9789186133856

| Respons 5/2018 | Låst recension | 10 min läsning

Cornelia Vismanns bok är ett exempel på forskning som utgår från att administrativa tekniker på mikronivå får betydelse för makronivåer. När hon studerar rättshistoria är det inte utifrån det som står i akterna utan fokus ligger på de medietekniska villkor som gör formandet av lagen möjlig.

Vintern 2012 debatterades surfplattornas roll i grundskolan på dagstidningarnas sidor. Debatten hade sitt ursprung i en artikel om skolorna i Sollentuna kommun som börjat använda sådana i undervisningen, en artikel som dåvarande utbildningsministern Jan Björklund läst och med en samtida terminologi ”reagerat på”. Björklund uttalade sig starkt kritiskt om att pennor och skolböcker i undervisningen helt och hållet bytts ut mot digitala verktyg. Det var enligt utbildningsministern avgörande att eleverna lärde att sig skriva för hand och läsa i tryckta böcker. I botten av detta resonemang finns tanken om att de tekniker som används för att konsumera och producera text spelar roll för exempelvis barns språkinlärning och kunskapsinhämtning. 


Charlie Järpvall

Charlie Järpvall är fil. dr i mediehistoria och lektor biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet. Hans avhandling Pappersarbete – Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium recenserades i Respons 7/2017. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark