Politik & samhälle

Rättsstatens betydelse och (miss)bruk

Rättsstaten – Skandaler, kriser, politik
Richard Sannerholm

Timbro
319 sidor
ISBN 9789177032021

| Respons 3/2020 | Låst recension | 7 min läsning

Med utgångspunkt i rättsstaten och dess ideal diskuterar juristen Richard Sannerholm ett urval skandaler och kriser som omgärdat svenska myndigheter och offentliga organ. Boken lider av en viss rundgång, men Sannerholm lyfter förtjänstfullt fram rättsstaten i ljuset och förhoppningsvis kan hans bok leda till att de rättsstatliga idealen får en mer framskjuten plats i politiken och offentligheten i övrigt.

Det är ett angeläget ämne som är föremål för Richard Sannerholms bok och han är väl skickad att behandla det. Rättsstaten och dess ideal åberopas i de mest skiftande sammanhang utan att det görs klart vad som åsyftas i det konkreta fallet och inte sällan åberopas den för att ge glans åt högtidstalen. En framställning som tar sig an den närmare innebörden av rättsstaten, dess betydelse och bruk – för att inte säga missbruk – är mer än välkommen.

Publ. i Respons 3/2020
TEMA | Kinas inflytande i Väst

Claes Sandgren

Claes Sandgren är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
 5. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)