Filosofi & psykologi

Reflektioner om människans självmedvetande

Den svåra konsten att se sig själv
Peter Gärdenfors

Natur & Kultur
191 sidor
ISBN 9789127818330

| Respons 5/2017 | Låst recension | 8 min läsning

I sin fjärde populärvetenskapliga bok om vad det innebär att vara människa avhandlar kognitionsforskaren Peter Gärdenfors människans undflyende jag och våra försök att på olika sätt fånga det. Boken är ett välkommet bidrag till diskussionen eftersom frågorna presenteras på ett så lättillgängligt sätt. Däremot är kritiken av de sociala mediernas inverkan föga originell och alltför onyanserad.

Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och har nu skrivit den fjärde i en serie av populärvetenskapliga böcker om vad det innebär att vara människa. I Den svåra konsten att se sig själv undersöker han människans undflyende jag och våra futila försök att fånga det – i spegeln, i kroppen, i gruppen. Kognitionsvetenskap som disciplin har traditionellt lutat sig mot (natur)vetenskapliga discipliner som data- och neurovetenskap och den kognitiva psykologin. Därför är det intressant att författaren beträder mer oprövad mark och i dialog med filosofin och litteraturen närmar sig människans mindre genomlysta sidor. Samtidigt märks en grundläggande vetenskapssyn som ger hjärnan företräde framför den övriga kroppen, biologin framför kulturen och låter evolutionsteorin trona som skapelsens krona.


Hanna Bornäs

Hanna Bornäs är legitimerad psykolog och doktorand i barn- och ungdomsvetenskap. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark