Historia

Roande men utan komplexitet

Turistens blick
Björn Cederberg

Historiska media
254 sidor
ISBN 9789175452616

| Respons 4/2015 | Låst recension | 5 min läsning

Det faller sig så att jag läser Björn Cederbergs Turistens blick – Nedslag i resandets historia medan jag sitter på olika flygplatser och flygplan på resa mellan Stockholm, London och Berlin. Eftersom det är mitten av juli är det ett alldeles särskilt intensivt myller av människor som passerar förbi. Men inga affärsresenärer så långt ögat kan nå. Inga kostymer och laptops – i stället shorts och flipflops. Det är turismens högsäsong, och i de brottstycken av samtal jag hör jämför man upplevelser av olika resmål och delar restaurangtips. Turismen är i dag en miljardindustri som de allra flesta i vår del av världen ägnar sig åt ibland och i mina olika läsfåtöljer befinner jag mig i dess mitt – alltså ett utmärkt tillfälle till fördjupning i detta fenomens historia.

Cederberg följer turismens historia från dess begynnelse i det sena 1600-talets Grand Tours, då överklassens unga män reste i Europa för att bibringa sig kulturell bildning, till nutidens drömmar om rymdturism. Resandet som från början är oerhört långsamt, strapatsrikt och dyrt transformeras av olika transportrevolutioner. Det är framför allt järnvägen som på 1800-talet gör resandet både radikalt mycket snabbare och tillgängligt för fler, en utveckling som på 1900-talet följs av bilismens och flygtrafikens utveckling.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg