Politik & samhälle

Robotåldern blir vad vi gör den till

Robotrevolutionen – Sverige i den nya maskinåldern
Stefan Fölster

Volante
278 sidor
ISBN 9789188123060

| Respons 2/2016 | Låst recension | 7 min läsning

Enligt Stefan Fölster kommer den pågående robotiseringen att få genomgripande följder för hur vi lever våra liv. Hans framställning är mycket intresseväckande och balanserad även om han på ett par områden tycks skönmåla utvecklingen.

Det är något som inte stämmer med dagens makroekonomi. Hur än riksbanker – det gäller inte minst den svenska – försöker höja inflationstakten för att få mera fart på ekonomin misslyckas man. Det gamla beprövade knepet att sänka räntan fungerar inte. Trots att sedelpressarna går varma och styrräntan ligger på minus händer ingenting. För cirka femton år sedan och just före IT-kraschen talade många sig varma för att en ”ny ekonomi” hade anlänt. Det var fråga om en ekonomi där snabb produktivitetsökning parad med ökad global konkurrens ledde till prisfall och att ekonomin inte uppträdde på det sätt som man var van vid. De gamla ekonomisk-politiska instrumenten tycktes inte fungera längre. Men sedan kom IT-kraschen och några år därefter bostadsbubblan och finanskrisen. Makroekonomerna kände sig åter som på mammas gata. Men är det i stället nu som vi erfar den nya ekonomin? Är det digitalisering och robotar som ännu för femton år sedan inte fått tillräcklig styrfart som nu förändrar våra ekonomier på ett grundläggande sätt?


Lars Magnusson

Lars Magnusson är professor i Ekonomisk historia vid Uppsala universitet och medlem i Kungliga Vetenskapsakademien. Han är mest känd för sin Sveriges ekonomiska historia (1996, senaste upplaga 2016) samt internationellt för sina verk om merkantilismens teori och praktik, senast The Political Economy of Mercantilism (2015). Han har även skrivit böcker och artiklar brett om svensk och internationell ekonomisk historia. En skildring av de senaste årens ekonomiska doktriner och ekonomisk publik finns också i A Brief History of Political Economy – Tales of Marx, Keynes and Hayek (2016). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson