Historia

Roms historia är inte bara dess kejsares

Romerska kejsardömet
Eva Queckfeldt

Historiska media
255 sidor
ISBN 9789175452715

| Respons 4/2016 | Låst recension | 4 min läsning

En ny populär översikt ger liv åt de romerska kejsararnas historia och tillfredställer vår tids personfixering kring antikhistoria. Men boken saknar fördjupande resonemang och nuddar bara vid ytan kring periodens viktigaste frågor.

De gångna två hundra åren har bevittnat en successiv och obeveklig tillbakagång för studiet av de klassiska språken och antikens historia i skolor såväl som på universitetsnivå. Men antiken kastar långa skuggor och medvetenheten om dess betydelse för dagens värld lever envist kvar. De senaste decenniernas bokutgivning, inte minst i vårt eget land, vittnar om ett förvånande starkt intresse och det inte bara inom den övre medelklass som länge utgjort den klassiska bildningens kärntrupp. Översättningar av antika författares verk, liksom tematiska och allmänhistoriska skildringar, har presenterats i en omfattning, som faktiskt överträffar 1800- och 1900-talets produktion.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark