Politik & samhälle

Självförhärligande och anekdotisk partsinlaga

”Vår seger var också er”
Bengt Säve-Söderbergh

Atlas
333 sidor
ISBN 9789173894746

| Respons 5/2014 | Låst recension | 10 min läsning

Författaren är en veteran inom svensk diplomati och tar ett brett grepp om Sveriges roll i befrielsekampen. Hans okritiska hållning till ANC och avsaknaden av källhänvisningar gör dock att bokens värde begränsas till de personliga minnesbilderna.

De senaste åren har det kommit flera böcker av svenskar som har velat ge sin syn på Sydafrikas dramatiska närhistoria: förre DN-korrespondenten Leif Norrmans Leva på gränsen (2010), radiomannen Vincent Dahlbäcks Middagar med Mandela (2012) och diplomaten Sten Rylanders Mandela (2013). Den senaste i raden är ”Vår seger var också er” av Bengt Säve-Söderbergh, som tar ett brett grepp om Sveriges roll i kampen för ett antal afrikanska länders självständighet: Angola, Moçambique, Guinea-Bissau och Kap Verde, som var portugisiska kolonier. Namibia, som formellt var en del av Sydafrika, Rhodesia (Zimbabwe), som styrdes av en vit minoritetsregering. Och Sydafrika.


Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck