Historia

Skandinavismen föddes under napoleonkrigen

Skandinavism
Hanne Sanders (red.) & Magdalena Hillström

Makadam
256 sidor
ISBN 9789170611353

| Respons 4/2014 | Låst recension | 8 min läsning

Denna bok uppvisar antologins vanliga brister. Texterna spretar, ämnet blir fläckvist och slumpartat belyst. Det hindrar inte att det finns läsvärda texter, som Henrik Edgrens och Ruth Hemstads belysning av den tidigaste skandinavismen, som hade sin upprinnelse i propagandan under Napoleonkrigen.

Som läsare är jag skeptisk till antologier. De kan verka vara ett snabbt och bekvämt sätt att belysa ett ämne som ingen orkar eller hinner skriva en genomarbetad monografi om, men alltför ofta blir resultatet en besvikelse. Texterna spretar, både till innehåll och kvalitet, ämnet blir bara fläckvis och ibland slumpartat belyst. Det finns undantag, men de kräver en stor arbetsinsats både av redaktörerna och av författarna. Jag minns en antologi om Churchill för ett tiotal år sedan, framvärkt vid ett antal seminarier som bearbetade de olika bidragen och utnyttjade olika specialisters möjlighet att belysa ämnet ur olika vinklar. Men det är undantaget som bekräftar regeln – och Skandinavism är tyvärr inget undantag.

Publ. i Respons 4/2014
TEMA | Europas urkatastrof

Gunnar Wetterberg

Gunnar Wetterberg är historiker, författare, med ett förflutet på Finansdepartementet och Svenska Kommunförbundet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck