Politik & samhälle

Skilsmässan mellan partier och medier bäddar för populism

Svenska väljare
Henrik Oscarsson & Sören Holmberg

Wolters Kluwer
398 sidor
ISBN 9789139115144

| Respons 5/2016 | Låst recension | 10 min läsning

Henrik Oscarssons och Sören Holmbergs bok är en gedigen och innehållsrik undersökning med fokus på valet 2014. Den har många förtjänster och innehåller tankeväckande resultat, men en begränsning är att den inte utnyttjar några mediestudier. Den akademiska specialiseringen har medfört att valforskning och medieforskning har gått skilda vägar, vilket också kan ses som en metafor för det politiska landskapet i Sverige i dag, där partier och medier lever åtskilda. Länken mellan väljare och valda har försvagats, vilket gynnar framför allt populistiska partier.

Den pågående valrörelsen inför det amerikanska presidentvalet tilldrar sig berättigat intresse, men för en statsvetare går det ändå inte upp mot 1940. Inte för att valet detta år var särskilt spännande eller överraskande. I skuggan av världskriget återvaldes Franklin D. Roosevelt mot den republikanske motståndaren Wendell Willkie.


Olof Petersson

Olof Petersson är statsvetare och har bland annat varit professor vid Uppsala universitet och forskningsledare vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Han ledde i slutet av 1980-talet den stora Maktutredningen. Olof Petersson har författat en rad läroböcker i statskunskap, bland annat om förvaltningspolitik, kommunalpolitik, nordisk politik och europeisk politik. Han har också skrivit biografier över statsvetarna Jörgen Westerståhl och Herbert Tingsten. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg