Politik & samhälle

Skjuter bredvid målet om lagliga vapens roll vid skjutningar

Vapensmederna – Männen som beväpnar Sveriges kriminella
Jani Pirttisalo Sallinen & Mathias Ståhle

Norstedts
318 sidor
ISBN 9789113111070

| Respons 5/2021 | Låst recension | 9 min läsning

Författarna har fått stor uppmärksamhet för påståendet att jakt- och sportskyttevapen är vanliga i kriminella miljöer. Detta har inte stöd i forskningen, som tvärtom visar att något sådant är sällsynt. Boken, skriven som en kriminalroman, är i grunden en politisk debattbok som pläderar för en mer restriktiv politik för lagligt vapeninnehav.

Publ. i Respons 5/2021
I FOKUS | Demokratins kris
Relaterat
I Fokus

Växande inkomstklyftor ökar de sociala spänningarna i Sverige

Åren runt 1980-talet utgör en vändpunkt då inkomstskillnaderna successivt ökar i Sverige. Den främsta orsaken är stigande kapitalinkomster som i sin tur skapar nya konfliktytor i samhället. Men trots att...


Erik Lakomaa

Erik Lakomaa är ekon. dr och forskare vid EHFF, Handelshögskolan i Stockholm.  Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark