Föregående

nummer

Fredag 20 oktober 2017

6/2015

Tema: I våra kvarter – Gentrifiering och segregation i den nya staden; bostadskarriär och nya grannar. Texter om stadens utveckling.
Politik & samhälle
Kerry Howley
Ringens härskare
Natur & Kultur | 298 s | Isbn 9789127143388
Recensent: Kay Glans
Slagfärdig författare men med blottor

Denna till största delen dokumentära skildring ger ovanliga inblickar i MMA. Kerry Howley överraskar med oväntade och precisa verbala kombinationer men avslöjar också blottor. I sin jakt på extas ser hon inte våldet.

Karate föreföll mig efter ett antal års utövande vara en blandning av kamikazebombning och teceremoni. Man kastar sig dödsföraktande fram mot motståndaren men teknikerna är ritualiserade; man gör på ett visst sätt därför att stilens grundare gjorde så och det vore opassande att göra annorlunda. Det var svårt att inte fråga sig vad som skulle fungera i en regellös fight och vilken av kampsporterna som är effektivast. Numera har denna fråga besvarats genom Mixed Martial Arts (MMA), en tävling i vilken sparkar, slag och brottning i olika former är tillåtna. Allt är inte tillåtet, men det mesta.

I Ringens härskare ger den amerikanska författarinnan Kerry Howley en annorlunda inblick i den värld som tagit form i och kring oktogonen (den bur som man vanligtvis slåss i). Av en tillfällighet hamnar berättarjaget, filosofistudenten Kit, på en match och upplever en extas som hon sedan försöker återskapa genom att bli följeslagare till två fighters. Båda är verkliga personer: Sean Huffman, vars största talang är att tåla stryk, och den yngre och framgångsrikare Erik Koch. Däremot är berättaren en fiktiv person, vilket skapar oklarhet om vad som är fiktion och verklighet.

Kit, och författaren får man förmoda, saknar bakgrund inom sporten och bemästrar inte dess vokabulär. (För Kit tycks alla slag vara ”jabbar”, även knockoutslag.) Detta må irritera aficionados men ger boken tydliga litterära kvaliteter. Howley måste skapa ett eget språk för det som händer och visar sig duktig på slående formuleringar. Skildringarna är både roliga och tragiska. De som tror att MMA-fighters är besynnerliga människor lär inte ändra uppfattning genom denna bok. Huffman går påtänd in i buren till matcher han inte förberett sig för, Koch betecknas som sociopat av sina klubbkamrater. Kämparnas villrådighet inför tillvaron är framträdande; det är som om de helt skulle sakna riktning i livet utan kampsituationens bindande struktur. Brutalast är faktiskt Kit, som överger sina ”skyddslingar” när de inte längre ger henne den extas hon söker.

För att recensera Howley som om hon vore en fighter: hon är rörlig och överraskar med precisa verbala kombinationer, men uppvisar också tydliga blottor. Hon ser inte våldet för extasen och ställer inte på allvar frågan varför det är just denna kamp och inte till exempel gregoriansk sång som försätter henne i extas. Hon placerar inte heller MMA i en social och historisk kontext. De som jämför sporten med romerska gladiatorspel utgår från att den är brutalare än till exempel proffsboxning, vilket är en hypotes som behöver bevisas. Men MMA säger ändå något om både vår tids behov av ritualer (i meningen kollektiva utlevelser) och vår svårighet att vidmakthålla ritualiseringar (i betydelsen begränsningar och symbolisering av aggression).

Kay Glans är chefredaktör för Respons och hade en gång i tiden graden under svart bälte i karate.

 

– Publ. i Respons 6/2015

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet