Historia

Snårigt om krigets intima vardag

Känslor i krig
Hugo Nordland

Agerings
283 sidor
ISBN 9789186119263

| Respons 1/2016 | Låst recension | 6 min läsning

Nordlands avhandling om känslor och krig har ett spännande upplägg men begränsas av alltför teoretiska infallsvinklar. I stället för att förstå känslouttryck utifrån sociala och kulturella sammanhang står eleganta men intetsägande analytiska begrepp i fokus.

Sekelskiftet 1800 var i många avseenden en historisk brytningstid. I litterära sammanhang talar man om upptäckten av jaget och det egna själslivet, vilket avspeglas i den ökade produktionen av dagböcker, brev och memoarer (så kallade egodokument). Under perioden tilläts känslor synas i politiska och offentliga sammanhang på ett sätt som känns främmande i dag. Adelsmän dokumenterade gärna sina känsloutgjutelser och svärmiska vänskaper med andra män och kvinnor ur samma samhällsskikt. Det var därtill en politiskt orolig tid i kölvattnet efter franska revolutionen, då Sverige utkämpade flera krig.


My Hellsing

My Hellsing är anställd som historiker vid Uppsala universitet, där hon utforskar Stockholms politiska sällskapsliv kring sekelskiftet 1800. Hon disputerade 2013 på en avhandling om hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör. Som recensent håller hon sig både inom sitt specialområde politisk kultur, biografi och genus – men tar även tillfället i akt till breddad läsning om människors sociala, kulturella och materiella livsvillkor från 1600–1900-talet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist