Historia

Snårigt om krigets intima vardag

Känslor i krig
Hugo Nordland

Agerings
283 sidor
ISBN 9789186119263

| Respons 1/2016 | Låst recension | 6 min läsning

Nordlands avhandling om känslor och krig har ett spännande upplägg men begränsas av alltför teoretiska infallsvinklar. I stället för att förstå känslouttryck utifrån sociala och kulturella sammanhang står eleganta men intetsägande analytiska begrepp i fokus.

Sekelskiftet 1800 var i många avseenden en historisk brytningstid. I litterära sammanhang talar man om upptäckten av jaget och det egna själslivet, vilket avspeglas i den ökade produktionen av dagböcker, brev och memoarer (så kallade egodokument). Under perioden tilläts känslor synas i politiska och offentliga sammanhang på ett sätt som känns främmande i dag. Adelsmän dokumenterade gärna sina känsloutgjutelser och svärmiska vänskaper med andra män och kvinnor ur samma samhällsskikt. Det var därtill en politiskt orolig tid i kölvattnet efter franska revolutionen, då Sverige utkämpade flera krig.


My Hellsing

My Hellsing är fil. dr i historia vid Stockholms universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark