Politik & samhälle

Sociala medier skakar om modevärldens hierarkier

Fashionabla varumärken och passionerade entreprenörer
Karin Winroth

Ekerlids
159 sidor
ISBN 9789188849502

| Respons 2/2020 | Låst recension | 9 min läsning

Karin Winroth undersöker här två unga kvinnor som lyckats inom modets sfär som bloggare och som affärskvinnor. De representerar den utveckling som tvingat modevärlden att öppna sig för influerare. Men det är först när Winroth lämnar modevärlden och skriver om en kvinna som byggt upp en verksamhet med sin ryttarkarriär som grund som boken verkligen engagerar.

Forskare vid universitet och högskolor uppmanas i ökande utsträckning att mer aktivt delta i samhällsutvecklingen, som till exempel att delta i olika publika debatter, panelsamtal och utställningar, men också att verka i olika ”expertfunktioner” som att sitta med i kommittéer och genom att bidra till olika typer av rapporter och remissvar. De förväntas och uppmanas också att bli mer mediala – att bidra med sin forskning och utgöra sakkunniga i dagspress, television och radio. För att bemästra denna form för synlighet erbjuder de flesta lärosäten intensivkurser i medieträning. I samklang med den (synliga) samhällsnytta som de förväntas och uppmuntras att erbjuda, uppmanas forskarna även – vid sidan av sina vetenskapliga publikationer – att publicera sig populärvetenskapligt för att mer lättillgängligt sprida sina forskningsrön utanför akademin. Tanken är förstås god: att låta det omgivande samhället få ta del av de forskningsresultat och det kritiskt tänkande som forskare är anställda för att bidra med och möjliggöra borde inte bara vara välkommet, utan också vara en självklarhet. Forskningen skall självfallet komma samhället till gagn så att den kan bidra till dess utveckling.


Louise Wallenberg

Louise Wallenberg är professor i modevetenskap vid Stockholms universitet.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark