Utbildning

Spänningen mellan idealism och positivism

Det förpliktande minnet – Juridiska fakulteten i Lund 1666–2016
Kjell Å. Modéer

Santérus
565 sidor
ISBN 9789173591171

| Respons 2/2018 | Låst recension | 4 min läsning

Kjell Å. Modéers historik över den juridiska fakulteten i Lund är en av de skrifter som publiceras i samband med att universitetet firar 350-årsjubileum. Det är ingen panegyrisk exposé, utan framställningen kryddas av åtskilliga kritiska synpunkter. Denna imponerande studie förtjänar en vid läsekrets, inte minst bland dagens unga jurister, som behöver lärda arbeten av detta slag som motvikt till den nyttoinriktade syn på studier som råder i dag.

Publ. i Respons 2/2018
TEMA | Att tala med förhistorien

Claes Sandgren

Claes Sandgren är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
 5. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)