Konstarterna & medier

Spretig bok som inte bjuder på många överraskningar

Den determinerade Markurell – Den fria viljan, kärleken och övermänniskan i Hjalmar Bergmans roman Markurells i Wadköping och hans novell Herr Markurells död
Inger Borgström

Ekerlids
384 sidor
ISBN 9789188849489

| Respons 1/2021 | Låst recension | 9 min läsning

Hjalmar Bergmans författarskap tillhör de mest utforskade i den svenska litteraturen och Inger Borgströms studie tillför inte särskilt mycket nytt. Men den håller forskningstraditionen vid liv och pekar indirekt ut nya möjliga färdvägar för Bergmanforskningen.

Hjalmar Bergmans längtan att slå igenom publikt var påtaglig och hans produktivitetstakt enorm. Varje ny roman var som ett reptrick mer krävande än det föregående – allt för att beveka läsarna och kritikerna. Men han var länge och väl i otakt med sin tids litterära ideal, en kvardröjande nittiotalism, liksom med en av sin tids ledande litteraturkritiker, Fredrik Böök. Det skulle dröja till slutet av Bergmans författarkarriär innan den tidigare rasande och ratande Böök gav tummen upp för Kerrmans i Paradiset (1927), som kan tilläggas aldrig kommer att räknas till Bergmans stora romaner. När Böök väl ger upp sitt trångsynta motstånd synliggörs samtidigt ett skifte i tiden av bedömningen av Bergmans prosa. Som Sven Delblanc noterat såg Artur Lundkvist i sin recension av 1927 års roman till skillnad från Böök mest trötta upprepningar av invanda nummer och blickade i stället längtansfullt tillbaka på vad som med tiden skulle betraktas som verkliga romanklassiker, bland dem Markurells i Wadköping. Forskningen har också i efterhand om och om igen med enskilda studier, biografier och ett samfund som ger ut fullmatade årsböcker och tungt vägande skrifter bekräftat Bergmans storhet och hans orubbliga ställning i den svenska litteraturens kanon.

Relaterat

Den totala ensamhetens diktare

Bertil Malmberg hyllades vid sin död som en furste i diktens rike, men har senare inte blivit så uppmärksammad. Med Torbjörn Kjölstads biografi har vi emellertid nu fått en insiktsfull...


Håkan Möller

Håkan Möller är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark