Konstarterna & medier

Stadens stenar tillåts inte skymma människorna

Jerusalem & Jag
Anita Goldman

Natur & Kultur
357 sidor
ISBN 9789127150935

| Respons 5/2017 | Låst recension | 10 min läsning

Anita Goldmans bok handlar inte bara om staden Jerusalem, utan om människor, språk, litteratur och inte minst författaren själv. I stället för att låta stadens mäktiga förflutna dominera, lyfter hon fram personliga berättelser om dess människor. Goldman lyckas med sin egen stil fånga det som är speciellt med Jerusalem.


Håkan Bengtsson

Håkan Bengtsson är vikarierande lektor vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)