Konstarterna & medier

Stein som lins för en mediearkeologisk undersökning 

Collaborating with Gertrude Stein – Media ecologies, reception, poetics
Solveig Daugaard

Linköpings universitet Institutionen för kultur och kommunikation
465 sidor
ISBN 9789176853092

| Respons 6/2018 | Låst recension | 9 min läsning

I sin avhandling kartlägger Solveig Daugaard ett intermedialt och intertextuellt präglat 1900-tal med Gertrude Stein som nav. Det är de samarbeten som Steins verk gett upphov till som står i fokus mer än hennes egna texter. Det skulle förvåna om Daugaard inte gör sig ett namn internationellt med detta bidrag till forskningen.

Det går inte att säga annat än att Solveig Daugaards avhandling om den numera närmast ikoniserade poeten Gertrude Stein är en blommande tegelsten. I själva verket handlar emellertid avhandlingen mindre om Steins poetiska produktion och mer om de konstnärliga och litterära ”samarbeten” som hennes litterära corpus givit upphov till. Collaborating with Gertrude Stein kartlägger ett intermedialt och intertextuellt präglat 1900-tal (med tonvikten förlagd till dess senare hälft) både från ett konstnärligt och litterärt men även teoretiskt perspektiv med Stein som ett nav för den initierade och detaljrika exposé Daugaard presenterar. Läsaren förflyttas ledigt mellan konstnärliga rörelser som konkretismen, Fluxus, Pop-art och L=A=N=G=U=A=G=E och stiftar bekantskap med steininfluerade verk inom såväl dans, poesi och musik som bild- och performancekonst av upphovspersoner såsom John Cage, Andy Warhol, Yvonne Rainer, John Ashbery, Ron Silliman, Lyn Hejinian, Steve McCaffery, Carl Andre, Laurie Anderson, Kenneth Goldsmith och Charles Bernstein med flera. Som Daugaard själv uttrycker det i sin introduktion använder hon sig av Stein som en lins genom vilken hon bedriver en mediearkeologisk undersökning av samtida konst och litteratur, samtidigt som avsikten även är att använda linsen i motsatt riktning och undersöka Stein från en samtida horisont.

Publ. i Respons 6/2018
I FOKUS | Sekularisering

Lisa Schmidt

Lisa Schmidt är fil. dr i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark