Historia

Beslutsamma men tafatta sabotörer

Stora sabotageligan
Wilhelm Agrell

Atlantis
327 sidor
ISBN 9789173538527

| Respons 2/2017 | Låst recension | 6 min läsning

Före och under andra världskriget bedrev en grupp kommunister sabotageverksamhet med det neutrala Sverige som bas. Wilhelm Agrell lyckas fånga en hel epoks drömmar och spänningar genom att följa denna grupps spår i arkiven.

Under mellankrigstiden, speciellt under 1930-talet, kollapsar den europeiska ordningen successivt. Kollapsen kommer slag i slag och drivs på av den tyska nazismens tillväxt och slutgiltiga maktövertagande. Det står snart klart att den europeiska fred som vilat på fredsförhandlingarna i Versailles efter första världskriget inte kommer att bli varaktig. Fredstraktaten som dikterats av Frankrike och England efter kriget hade aldrig blivit accepterade av vare sig Tyskland eller den nya Sovjetstaten och det fanns även bland segrarmakterna en utbredd skepsis mot fredsvillkoren. Kritiken var visserligen högst varierande och speglade de inre spänningarna mellan Europas stormakter, som det blodiga kriget snarare hade förstärkt än mildrat. Krigets blodskatt hade inte fått den verkan som förespeglat Europas ledande politiker när de alla grep till vapen för att rensa bordet och genom en våldsam uppgörelse lägga grunden till en ny och stabilare världsordning.


Håkan Arvidsson

Håkan Arvidsson är historiker. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark