Ekonomi

Svagt underlag för tesen om psykofarmakas farlighet

Pillerparadoxen
Robert Whitaker (Övers. Mikael Fant)

Karneval
430 sidor
ISBN 9789187207198

| Respons 3/2014 | Låst recension | 11 min läsning

Whitaker har en del poänger i sin kritik av bruket av psykofarmaka och att vi fortfarande vet föga om de psykiska sjukdomarnas biologi. Men tesen att psykiatrin och läkemedelsindustrin har förstört hjärnorna på flera generationer övertygar inte. Han tolkar det empiriska underlaget alltför tendentiöst och bortser från att det kan finnas andra förklaringar.

I den nyöversatta boken Pillerparadoxen (engelskt original 2010 med titeln The Anatomy of an Epidemic) utvecklar den amerikanske vetenskapsjournalisten Robert Whitaker en förvånande och omtumlande teori. Han menar sig kunna leda i bevis att den exploderande ökningen av sjuklighet när det gäller psykiatriska diagnoser beror på att patienter får för mycket psykofarmaka som förstör den naturliga balansen i deras hjärnor och gör dem kroniskt sjuka. Detta låter ju onekligen konstigt och Whitaker framhäver från första början i sin drygt 400 sidor långa framställning att slutsatsen förvånat honom själv och att han inte kom till fältet med några förutbestämda meningar eller med någon ideologisk barlast, som styrt honom i urvalet och tolkningen av de källor han anför. Källorna i fråga består huvudsakligen av artiklar från vetenskapliga tidskrifter inom det psykiatriska fältet och intervjuer som författaren gjort med personer som lider eller lidit av psykiska sjukdomar och ätit psykofarmaka.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 5. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark