Politik & samhälle

Svensk vietnampolitik baserades på felaktiga premisser

Vietnamkriget och de svenska diplomaterna 1954–1975
Gunnar Åselius

Dialogos
611 sidor
ISBN 9789175043418

| Respons 5/2019 | Låst recension | 21 min läsning

Gunnar Åselius belyser i sin gedigna studie framväxten av en egen, aktiv svensk linje i Vietnamfrågan. Hans tes är att den initierades inifrån UD, inte av den socialdemokratiska regeringen. Utan tvivel bidrog tjänstemän på UD till regeringens uppfattning av konfliktens natur, men Åselius skildring är ofullständig, eftersom han inte fördjupar sig i den allmänna opinionens utveckling i Sverige. Han visar dock att Vietnamkonflikten svarade mot ett behov hos socialdemokratin att finna en utrikespolitisk roll och att det svenska engagemanget grundade sig på en felaktig uppfattning om krigets natur.

I maj 1954 gjorde den vietnamesiska motståndsrörelsen Vietminh definitivt slut på det franska försöket att återupprätta kolonialmakten i Indokina. Fransmännen led ett förkrossande militärt nederlag vid Dien Bien Phu. Några dagar senare sände Sveriges ambassadör i Paris, Karl Ivan Westman, en kondoleansnot till den franske premiärministern, i vilken han meddelade att ”Dien Bien Phus försvarares hjältemodiga motstånd har väckt den djupaste rörelse hos det svenska folket, som med uppriktig beundran följt deras ojämna kamp.”

Publ. i Respons 5/2019
TEMA | Det ojämlika Sverige

Tomas Bertelman

Tomas Bertelman är före detta ambassadör i Moskva. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
 5. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)