Historia

Svenskarnas immigration var del av fördrivningen av indianerna

Den nya tiden
Lennart Pehrson

Albert Bonniers Förlag
494 sidor
ISBN 9789100131944

| Låst recension | 10 min läsning

Lennart Pehrsons sista del i trilogin om utvandringen till Amerika omfattar den period då flest svenskar emigrerade. Detta första stora översiktsverk sammanför på ett lättillgängligt sätt en stor mängd forskning på området men svenskarnas invandring kopplas inte ihop med den aggresiva bosättningen av landet under samma tid. Boken blir som bäst när historieskrivningen om svenskarna vidgas till frågor om immigration, rasbiologi och kultur.

Lennart Pehrsons trilogi har omtalats som ett standardverk om svensk migrationshistoria. Detta är också en beskrivning som Albert Bonniers förlag själva använder sig av i sin marknadsföring. Den sista volymen Den nya tiden är en kronologisk och tematisk fortsättning på de två tidigare böckerna Den nya världen – som behandlar perioden från européernas kolonisation under 1600-talet fram till amerikanska inbördeskriget – och Den nya staden, som fokuserar på de svenskar som bosatte sig i Chicago. Precis som de två tidigare böckerna är denna vackert formgiven med ett rikt bildmaterial. Med ett sammanlagt omfång på nära femtonhundra sidor kommer böckerna att både bildligt och bokstavligt inta en stor plats i människors kunskapssökande om migrationen till USA. Det är en historieskrivning som kommer att nå många läsare och som troligtvis får betydande inverkan på människors uppfattning om det förflutna, långt mer än de många forskningstexter som skrivits på ämnet. Av dessa anledningar blir det också viktigt vilken historia den faktiskt förmedlar.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson