Historia

Sverige under första världskriget

Första världskriget i svenska arkiv
Carl Henrik Carlsson (red.)

Uppsala universitet
335 sidor
ISBN 9789187491054

| Respons 4/2014 | Låst recension | 4 min läsning

Den 2 augusti 1914 ringde alla kyrkor i Sverige till mobilisering under fanorna. Landsstormen med sina trekantiga hattar inkallades. Påföljande dag proklamerades Sveriges ”fullständiga” neutralitet (som dock hade en tysk slagsida).

Sverige skulle stå utanför första världskriget men självklart påverkades det svenska samhället på många sätt av kriget. Mest konkret kanske på det marina området. 800 sjömän och 280 handelsfartyg gick förlorade. Flottan tvingades till omfattande konvojeringstjänst för att säkra den svenska importen och exporten. Den tyska krigsmakten hade i många avseenden fungerat som förebild för den svenska. Det fanns svenska ”aktivister” som drömde om en ”modig uppslutning” på tysk sida, men antalet svenska militärer som anmälde sig till tysk tjänst var faktiskt mindre än under andra världskriget. Att gå i tysk tjänst var heller inte helt okomplicerat. Den hetlevrade löjtnanten Axel Gyllenkrok ville strida på tysk sida, men gav upp inför kravet att han då måste avsäga sig sitt svenska medborgarskap.

Publ. i Respons 4/2014
TEMA | Europas urkatastrof

Alf W. Johansson

Alf W. Johansson är professor emeritus i historia vid Södertörns högskola och en av grundarna av Respons.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck