Konstarterna & medier

Svindlare, mecenat och Nietzschean

Ernest Thiel – Pengar & passion
Lars Ragnar Forssberg

Leopard
328 sidor
ISBN 9789173435819

| Respons 5/2016 | Låst recension | 6 min läsning

Vid förra sekelskiftet var bankiren Ernest Thiel en av landets rikaste personer. Han hade gjort sig enorma förtjänster på att förmedla lån till staten och andra intressenter. Thiel var gift med den kloka och vackra Anna ur den kulturellt bemärkta släkten Josephson, syster till bokförläggaren Karl Otto Bonniers hustru Lisen. Ernest fick fem barn med Anna. Flera av dem blev själva intressanta medlemmar i samhällets elit. Anna drog författare och konstnärer till parets salonger.

Ernest var en vresig äkta man och familje-far. Inte bara i affärer betedde han sig som en hårding. I en aforism skrev han: ”Den som har pengarna behöver icke ha moralen.” Redan under sin mest verksamma tid oroade han sig dock över sin egen personlighet. Ångesten lättade när han upptäckte Nietzsche, skriver Lars Ragnar Forssberg i sin biografi om Thiel. Boken tecknar pregnant hållningen hos de människor som lade grunden till många materiella och kulturella framsteg. Thiel blev landets största privata konstsamlare och litterära mecenat. Utan honom hade till exempel Hjalmar Söderberg knappast haft möjlighet att skriva eller ens leva.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg