Naturvetenskap & teknik

Tänk om mörkret finns i våra teorier

Kosmisk cocktail – Tre delar mörk materia
Katherine Freese

Volante
319 sidor
ISBN 9789188123350

| Respons 6/2016 | Låst recension | 12 min läsning

Den materia som vi kan iaktta med våra sinnen tycks bara ansvara för fem procent av universums samlade energi. Partikelfysikern Katherine Freese redogör i sin självbiografiskt hållna bok för sökandet efter det som går under namnet mörk materia, som antas utgöra omkring 25 procent av universums samlade energi men som man ännu inte har lyckats identifiera. Hon är övertygad om dess existens, men snuddar också vid tanken att fysikens nuvarande teoribyggen kanske är en parallell till den ptolemaiska modellen – en rad korrektioner av en i grunden felaktig teori.

För omkring 2 500 år sedan tycktes saken stå klar: Jorden befann sig i universums mittpunkt och kring den kretsade solen och de andra planeterna i perfekt cirkelformiga banor. Denna ursprungligen enkla modell utvecklades successivt och utgick så småningom ifrån planeter som rörde sig i cirklar, samtidigt som de oupphörligt beskrev mindre cirklar, så kallade epicykler, längs med denna bana. Genom noggrann bestämning av cirkelrörelsernas perioder kunde den alexandrinske tänkaren Ptolemaios omkring vår tideräknings början presentera en modell som gav förhållandevis god överensstämmelse med astronomiska data och några sekler senare hade modellen förfinats så mycket att den kunde förutsäga samtliga planeters rörelse på någon tusendel när.


Helena Granström

Helena Granström är författare, fil. mag. i teoretisk fysik och fil. lic. i matematik.   Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck