Filosofi & psykologi

Teoretiskt intressant men alltför alarmistisk

Den sekulära staten under belägring
Christian Joppke

Daidalos
310 sidor
ISBN 9789171734648

| Respons 4/2016 | Låst recension | 11 min läsning

Den schweiziske sociologen Christian Joppke för intressanta resonemang om skillnaderna på idéplanet mellan kristendom och islam. Samtidigt vet han att teologiska utläggningar inte speglar hur människor faktiskt lever och att den sekulära statens ställning är stark i Väst.

Den tidiga sociologin, i Émile Durkheims och Max Webers tappning, intresserade sig i hög grad för religionen som en social kraft i samhället. Religionen fanns i hjärtat av deras viktigaste arbeten. Mycket av den religionssociologi som bedrivs i dag tar fortfarande sin utgångspunkt i deras respektive sociologier, inte minst när det gäller deras olika sätt att närma sig religion som socialt fenomen.


Henrik Lundberg

Henrik Lundberg är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. Han forskar i ämnet kunskapssociologi. I Respons skriver han om sociologi, filosofi och religion, samt alla möjliga kombinationer däremellan. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark