Filosofi & psykologi

Teoretiskt intressant men alltför alarmistisk

Den sekulära staten under belägring
Christian Joppke

Daidalos
310 sidor
ISBN 9789171734648

| Respons 4/2016 | Låst recension | 11 min läsning

Den schweiziske sociologen Christian Joppke för intressanta resonemang om skillnaderna på idéplanet mellan kristendom och islam. Samtidigt vet han att teologiska utläggningar inte speglar hur människor faktiskt lever och att den sekulära statens ställning är stark i Väst.

Den tidiga sociologin, i Émile Durkheims och Max Webers tappning, intresserade sig i hög grad för religionen som en social kraft i samhället. Religionen fanns i hjärtat av deras viktigaste arbeten. Mycket av den religionssociologi som bedrivs i dag tar fortfarande sin utgångspunkt i deras respektive sociologier, inte minst när det gäller deras olika sätt att närma sig religion som socialt fenomen.


Henrik Lundberg

Henrik Lundberg är universitetslektor i sociologi vid Göteborgs universitet. Han forskar i ämnet kunskapssociologi. I Respons skriver han om sociologi, filosofi och religion, samt alla möjliga kombinationer däremellan. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg