Politik & samhälle

I Tokyo måste man gå vilse för att hitta själva staden

Mitt Tokyo
Monica Braw

Atlantis
303 sidor
ISBN 9789173536783

| Respons 5/2014 | Låst recension | 8 min läsning

Monica Braws bok om Tokyo är rik på uppslag och infallsvinklar och särskilt värdefullt är att hon lyfter fram kvinnor. Dock hade man önskat att kulturhistorien hade kopplats tydligare till sociala, politiska och ekonomiska processer. Vidare känns det motsatsförhållande mellan japanskt och västerländskt som tecknas i boken numera föråldrat.

Passande nog avslutar Monica Braw sin nyutkomna bok om Tokyos historia och kultur med orden: ”Tokyo tar aldrig slut”. Det är verkligen sant på många plan. Själv har jag tillbringat många timmar, dagar och månader med att vandra längs gator i Tokyo för att prata med människor om hur Tokyos historia lever och bevaras i stadsrummet – och då har jag bara täckt blygsamma fragment av stadens yta. Hur påverkar dess rumsliga utbredning och det ständigt föränderliga landskapet synen på historia, minnen och kulturarv?


Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist