Filosofi & psykologi

Tractatus logico-philosophicus

Tractatus logico-philosophicus
Ludwig Wittgenstein|övers. Sten Andersson

Norstedts
157 sidor
ISBN 9789113060491

| Respons 2/2015 | Låst recension | 12 min läsning

Tractatus är ett av filosofihistoriens mest svårtolkade och mytomspunna verk och Wittgenstein övergav senare den position han intog i verket. Men det betyder inte att skriften, som nu har nyöversatts, är av enbart idéhistoriskt intresse. När det gäller den existentiella hållningen och etiken finns det en tydlig koppling mellan den tidige och den senare Wittgenstein. Denna aspekt av Tractatus har på senare år uppmärksammats alltmer av forskningen.

Vid sidan av Heideggers Vara och tid är Ludwig Wittgensteins Filosofiska undersökningar utan tvekan 1900-talets mest inflytelserika filosofiska verk. I förordet till boken, som kom ut postumt 1953, säger Wittgenstein att hans nya tankar borde publiceras tillsammans med hans ungdomsverk Tractatus logico-philosophicus: de nya tankarna ”kunde få sin rätta belysning endast genom kontrasten till och mot bakgrunden av mitt äldre tänkesätt.”


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist