Filosofi & psykologi

Tractatus logico-philosophicus

Tractatus logico-philosophicus
Ludwig Wittgenstein|övers. Sten Andersson

Norstedts
157 sidor
ISBN 9789113060491

| Respons 2/2015 | Låst recension | 12 min läsning

Tractatus är ett av filosofihistoriens mest svårtolkade och mytomspunna verk och Wittgenstein övergav senare den position han intog i verket. Men det betyder inte att skriften, som nu har nyöversatts, är av enbart idéhistoriskt intresse. När det gäller den existentiella hållningen och etiken finns det en tydlig koppling mellan den tidige och den senare Wittgenstein. Denna aspekt av Tractatus har på senare år uppmärksammats alltmer av forskningen.

Vid sidan av Heideggers Vara och tid är Ludwig Wittgensteins Filosofiska undersökningar utan tvekan 1900-talets mest inflytelserika filosofiska verk. I förordet till boken, som kom ut postumt 1953, säger Wittgenstein att hans nya tankar borde publiceras tillsammans med hans ungdomsverk Tractatus logico-philosophicus: de nya tankarna ”kunde få sin rätta belysning endast genom kontrasten till och mot bakgrunden av mitt äldre tänkesätt.”


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg