Föregående

nummer

Fredag 20 oktober 2017

1/2016

Tema: Den röda tråden från bomullsfälten till finanskrisen – Kapitalismens permanenta revolution. Omprövning av kapitalismen och dess historia i finanskrisens spår.
Filosofi & psykologi
Sven-Eric Liedman
Karl Marx – En biografi
Bonniers | 818 s | Isbn 9789100153175
Recensent: Svante Nordin
Traditionell bild av Marx men användbar handbok

Liedman har skrivit en bra handbok om den historiske Marx. Men författarens politiska lojaliteter sätter gränser för studien och försöken att uppdatera marxismen till en utopi för i dag övertygar inte.

Sven-Eric Liedmans nya bok om Karl Marx vill vara ett politiskt manifest. Baksidestexten till boken presenterar Marx som ”en rykande aktuell kritiker av dagens kapitalism”. Liedman inskärper poängen: ”Nostalgi är inte en känsla som passar för Marxstudier. Det är för nuet och framtiden vi behöver honom.”

Någon kunde tycka att 1900-talets experiment med marxistiskt samhällsbygge, som resulterade i hundra miljoner mördade, skulle kunna räcka för ett tag. Så ser emellertid inte Liedman på saken. Hans fiende är kapitalismen, inte socialism eller kommunism. Därför ter sig Marx för honom som leverantör av ”en möjlig utopi också för den tid som är vår”.

Liedmans lojalitet sätter gränser för hans arbete som Marxtolkare. Det är en ganska traditionell Marx som framträder här, ungefär den Marx som Engels och Lenin uppfattade, om än med reservationen att Marx dog från sina manuskript och aldrig avrundade dem till ett system, något som Liedman ser som en fördel.

I själva verket framträder Liedman som ganska eklektisk i sina politiska sympatier. De som ”vill bort från den värld som tagit form under de senaste årtiondena”, tydligen efter kommunismens fall, dessa den nya kapitalismens opponenter som samlats under parollen ”En annan värld är möjlig” är av mångahanda slag: ”Under den fanan kan många olika riktningar samsas, marxist-leninister och anarkister, maoister och feminister, radikala kristna och muslimer, miljöaktivister och antimilitarister.” Liedmans hus har uppenbarligen många boningar.

Värdet i Liedmans Karl Marx ligger i den omfattande, mer än 800 sidor långa, redogörelsen för föremålets liv och skrifter. Apologetisk förvisso, men inläst på ämnet, som Liedman ägnat ett halvsekel av studier. Hans första bok om Marx, En värld att vinna: den unge Karl Marx, kom 1968.

På en och annan punkt skulle man trots bokens omfång gärna ha sett en mer ingående diskussion. Vilken värld var det egentligen som Marx hoppades på? För att förstå det måste man förstå hur radikal Marx samhällskritik verkligen var. När han kritiserade kapitalismen var han helt enkelt ute för att avskaffa all varuproduktion och all penningekonomi. Produktionen för en marknad skulle ersättas av en sorts självhushåll i gigantisk skala. Nöjda, glada och oegoistiska skulle människorna producera för varandras behov i full endräkt. Handel och marknad skulle inte tjäna något syfte. Allt skulle distribueras till de behövande via någon form av medveten, kollektiv plan.

I själva verket genomfördes detta aldrig tillnärmelsevis i något kommunistiskt land. Inte ens Pol Pots Kampuchea eller dagens Nordkorea, de Marxinspirerade samhällen som kanske mest allvarligt varit inriktade på att verkligen skapa en annan värld, har kommit i närheten av en sådan från värdelagen helt befriad ekonomi.

Den som vill avskaffa marknadsekonomin borde ha något att säga om vad som borde sättas i stället. Men Liedman har inte mycket att säga om det. Marx kunde i viss mån åberopa ett alibi. Han ansåg att en annan värld inte bara var möjlig utan oundviklig. Därför trodde han sig vara vetenskapsman och inte utopist. När framtiden inträffade skulle de närmare detaljerna beträffande socialismen avslöjas. I dag när inte ens Marx varmaste anhängare längre riktigt tror på hans historiedeterminism borde den hållningen vara omöjlig.

Kanske hade det varit bättre om Liedman helt hade koncentrerat sig på den historiska komponenten i sitt projekt, att skildra det förflutnas Marx snarare än framtidens. Åtminstone är det där hans bok är användbar. Som handbok om Marx, skriven av en entusiast, men också med en vilja att redovisa även obehagliga detaljer – exempelvis hur Marx bedrog hustrun med tjänstekvinnan – har den ett givet värde.

Svante Nordin är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

 

– Publ. i Respons 1/2016

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet