Filosofi & psykologi

Trots allt en traditionell medicinhistoria

Lidande och läkedom 1
Nils Uddenberg

Fri tanke
357 sidor
ISBN 9789186061579

| Respons 2/2016 | Låst recension | 13 min läsning

Recensionen avser flera titlar

Nils Uddenberg deklarerar i inledning till sitt tvåbandsverk att han inte vill skriva en traditionell medicinhistoria utan snarare lyfta fram kunskapssökandets labyrintiska karaktär. Men det bestående intrycket är ändå att han berättar en välbekant traditionell medicinhistoria med vissa socialhistoriska inslag. Det framstår inte som särskilt överraskande eftersom en stor del av den litteratur som han använt sig av har många år på nacken. Ett arbetet som aspirerar på att bli ett standardverk förväntas ändå vara förankrat i aktuell forskning.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg